Mach Jiří

revizní technik tlakových zařízení

Kontaktní údaje

Jiří Mach

mach.mach@centrum.cz
Tel.: 220 930 674
(od 17:00)
Mob.: 737 820 203
Ičo: 144 77 351


 Oblast působení

Revize provádím v celých Středních Čechách a Praze.

Nabízené služby

 • Provádím revize tlakových nádob stabilních.
  Skupiny A
  - tlakové nádoby stabilní , pokud jejicj nejvyšší pracovnítlak přesahuje 0,5 baru a jejich objem přesahuje 10 litrů a součin jejich nejvyššího tlaku a objemu přesahuje100 bar.litr.
  Skupiny B
  - tlakové nádoby k dopravě plynů , pokud jejich nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar.

 • Zajistím a dám dohromady veškerou dokumentaci ,která je potřebná dle ČSN 690010, ČSNEN 13445 a ČSN EN 764 v návaznosti na evropskou směrnici 97/23 EC (PED) k provozování vyhrazeného technického zařízení tlakového.
  Revize
  • Provozní revize
  • Vnitřní revize
  • Zkoušky těsnosti
  • Tlakovou zkoušku    - vše v souladu s ČSN 690012

 • Provádím revize kotlů zařazených do III. Třídy , jestliže se jedná o parní kotle se jmenovitým výkonem vyráběné páry 8 t.h. , nebo vyšším ,nebo kapalinové kotle s tepelným výkonem 5,8 MW nebo vyšším.
  Dále revize kotlů zařazených do IV. Třídy , jestliže se jedná o kotle se jmenovitým výkonem nižším než 5,8 MW.
  Revize
  • Provozní revize
  • Vnitřní revize
  • Zkoušky těsnosti
  • Tlakové zkoušky    - vše v souladu s ČSN 690012

 • Dále provádím opakované školení , přezkoušení obsluhy a osob zodpovědných za provoz TNS.

Tyto mnou nabýzené služby zajistí spolehlivé provozování vašich TNS a vaše klidné svědomí a spánek , že jste udělali vše co Vám ukládá zákon č. 174 / 1968 sb.,zákon č. 22/1997 sb.,vyhláška 48/1982 sb. a vyhláška 18/1999 sb.,nařízení vlády 182/1999 sb,ČSN 690010 , ČSN 690012.

Revize provádím na základě oprávnění ev. č. 0424/2/04/T2-R-NA,NB;K3,4.